מגדל ויצמן, ויצמן 14 תל אביב, 64239 • טל. 03-6916161 פקס. 03-6912244
14 Weizmann street Tel-Aviv, 64239 • Tel. 03-6916161 Fax. 03-6912244
Ул. Вайцман, 14, Тель-Авив, 64239 • Тел. +97236916161, факс. +97236912244
www.profweiss.co.ilclinic@profweiss.co.il